Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen understöder uppdatering av skattesatsreglerna

Finansministeriet
1.3.2018 13.28
Nyhet

Regeringen understöder de allmänna målen för reformen av EU:s regler för mervärdesskatt. Alla medlemsstater bör få samma rättigheter att tillämpa reducerade skattesatser, men den flexiblare attityden till reducerade skattesatser än för närvarande får inte riskera den inre marknadens funktion.

EU-kommissionen gav den 18 januari ett förslag till ändring av mervärdesskattesatser. Förslaget ingår i ett skattepaket som bidrar till att inrätta ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU. Paketet innehåller flera direktivförslag.  

Enligt kommissionens förslag får medlemsstaterna på samma sätt som i dag tillämpa högst två reducerade skattesatser på minst fem procent. Alla medlemsstater får också rätt att tillämpa en skattesats under fem procent samt en nollskattesats. Den nuvarande breda förteckningen över varor och tjänster som är berättigade till reducerade skattesatser ska ersättas med en negativ förteckning över varor och tjänster på vilka reducerade skattesatser inte får tillämpas. 

Regeringen understöder uppdatering av skattesatsreglerna, men detaljerna i kommissionens förslag ska utredas ytterligare. Risken med kommissionens modell är att den leder till att tillämpningen av reducerade skattesatser utvidgas och att systemet blir mer komplicerat på EU-nivå. I stället för en negativ förteckning understöder regeringen listning av varor och tjänster som hör till tillämpningsområdet för reducerade skattesatser.  

Regeringen sände torsdagen den 1 mars en U-skrivelse om ärendet till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelse publiceras på beslutssidan.

EU-kommissionens pressmeddelande om reformen av mervärdesskattesystemet (18.1)

Ytterligare information:

Tommi Parkkola, regeringsråd, tfn 02955 30344, tommi.parkkola(at)vm.fi