Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen stöder förstärkandet av bankernas motståndskraft

Finansministeriet
9.2.2017 13.28
Nyhet

Regeringen understöder målsättningen i EU-kommissionens förslag om att förstärka den Europeiska kreditinstitutssektorn och att minska på riskerna inom banksystemet. De föreslagna åtgärderna utgör emellertid inte någon tillräcklig grund för fördjupandet av bankunionen.

Kommissionen utfärdade den 23 mars förslag till ändringar i EU-lagstiftningen som syftar till att förstärka bankernas motståndskraft. Kommissionen föreslår ändringar både till soliditets- och resolutionsregleringen.

Genom de föreslagna åtgärderna ska bland annat internationella standarder som avtalats i Baselkommittén för banktillsyn och på G20-nivå införlivas i EU:s lagstiftning. Kommissionens föreslår samtidigt åtgärder med vilka man till viss del strävar efter att förenkla lagstiftningen och främja kreditinstitutens finansiering till infrastrukturprojekt och små och medelstora företag.

Regeringen översände torsdagen den 9 februari två U-skrivelser om kommissionens förslag till riksdagen. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Regeringens skrivelser publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Virva Walo, konsultativ tjänsteman, (bankernas soliditetskrav), tfn 02955 30533, virva.walo(at)vm.fi
Jaakko Weuro, konsultativ tjänsteman (resolutionsregleringen och bankunionen), tfn 02955 30302, jaakko.weuro(at)vm.fi