Hoppa till innehåll
Media

IMF bedömer Finlands ekonomi

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2021 10.04
Pressmeddelande

Internationella valutafonden publicerade sitt utlåtande om den finländska ekonomin fredagen den 19 november.

Utlåtandet berör bland annat

  • de ekonomiska utsikterna
  • coronaåtgärderna och den offentliga ekonomin
  • klimatåtgärderna
  • finanspolitiken
  • finansmarknaderna.

Minister Saarikko betonar stabiliseringen av skuldkvoten

Finansminister Annika Saarikko säger att mötet med IMF:s experter var nyttigt och att det bekräftade finansministeriets uppskattningar om utmaningarna för samhällsekonomin och de offentliga finanserna. Det är enligt ministern viktigt att organisationen undersöker och sörjer för utvecklingen i Finland.

”Regeringen är väl medveten om att den kraftiga tillväxten kan förbli en spurt. Finland måste uppnå hållbar, långsiktig, kraftig tillväxt så att man samtidigt prioriterar utgifter och iakttar ramarna. IMF:s ståndpunkter är mycket begripliga och nödvändiga i detta hänseende för att skuldutvecklingen ska kunna stabiliseras i enlighet med målsättningarna”, säger minister Saarikko. 

IMF ger ett motsvarande utlåtande om alla sina medlemsländer i samband med landrapporterna. IMF-besöken i medlemsländerna kallas för artikel IV-konsultationer eftersom de baserar sig på artikel IV i IMF-stadgan. Utlåtandet grundar sig på IMF-experternas egna bedömningar samt på diskussioner som de haft med finländska myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, finansinstitut, forskningsinstitut och andra aktörer.

IMF:s styrelse behandlar Finlands landrapport och separata utredningar om arbetsmarknaden och finansmarknaden i Finland i början av nästa år.

Mer information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi

Annika Saarikko Ekonomiska utsikter Finansmarknaderna Finanspolitiken