Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Engångsartad tilläggsåterbäring av energiskatt åt jordbrukare

Finansministeriet
22.2.2018 13.31
Pressmeddelande

Statens stöder jordbrukare som lider av de svåra skördeförhållandena hösten 2017 med 25 miljoner euro för att kompensera de höjda maskin- och torkningskostnaderna. Regeringen lämnade propositionen om lagändringen torsdagen den 22 februari.

Punktskatt på lätt brännolja som använts i jordbruk under 2017 återbetalas temporärt förhöjt tillbaka till jordbrukarna. Tilläggsåterbäringen är 7,70 cent per liter och den betalas enligt tidtabellen för de normala återbäringarna för 2017 i slutet av september.

Återbäringsbeloppet kan eventuellt justeras under riksdagsbehandlingen i mars efter att ansökningstiden för återbäring av energiskatt löpt ut i slutet av februari.

Lagändringen avses träda i kraft senast vid ingången av maj. Regeringens proposition publiceras på beslutsidan.

Regeringen beslutade om tilläggsåterbäringen av energiskatt i samband med tredje tilläggsbudgeten i oktober 2017.

Regeringen enades om den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2017 (pressmeddelande 17.10)

Ytterligare information:

Krista Sinisalo, Konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)vm.fi
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 02951 62193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi