Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Övre gränserna för fastighetsskattesatserna höjs

Finansministeriet
2.11.2017 13.43
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att republikens president skulle stadfästa de ändringar i fastighetsskattelagen som gäller de övre gränserna för fastighetsskattesatserna.

Kommunerna beslutar om sina fastighetsskattesatser inom lagstadgade intervaller. De övre gränserna för intervallen ändras enligt följande:

  • Allmän fastighetsskattesats: 0,93–2,00 procent (0,93–1,80 procent i år)
  • Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende: 0,41–1,00 procent (0,41–0,90 procent i år)
  • Fastighetskattesatsen för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende: 0,93–2,00 procent (0,93–1,80 procent i år)

Regeringens ursprungliga förslag innehöll även en förhöjning av de nedre gränserna. Denna förhöjning slopades under riksdagsbehandlingen, eftersom de tidigare förhöjningarna ökat fastighetsskatteintäkterna så mycket att de eftersträvade tilläggsintäkterna uppnåtts.

Ändringarna av den allmänna fastighetsskattesatsen och av fastighetsskattesatserna för byggnader som används för annat boende än stadigvarande boende tillämpas redan från och med nästa år, de nya skattesatserna för byggnader som används för stadigvarande boende tillämpas från och med 2019.

Bakgrundsinformation om fastighetsbeskattningen

Ytterligare information:

Elina Pylkkänen, finansråd, tfn 02955 30254, elina.pylkkanen(at)vm.fi

Beskattning