Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Läget med basservicen har utvärderats

Finansministeriet
14.4.2016 14.00 | Publicerad på svenska 14.4.2016 kl. 14.12
Pressmeddelande

Finansministeriet utgav den 14 april rapporten Läget med basservicen som ger beslutsfattarna en övergripande bild av läget med basservicen på de olika nivåerna av förvaltningen. Rapporten har sammanfattats av delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning.

Rapporten, som nu utges för sjätte gången, beskriver

  • uppfostrings- och utbildningstjänsterna
  • kulturtjänsterna
  • bibliotekstjänsterna
  • idrottstjänsterna
  • ungdomstjänsterna
  • social- och hälsotjänsterna.

Den första delen innehåller sammanfattade slutledningar och den andra delen bakgrundspromemorior om varje enskild tjänst.

Utvärderingsmaterialet har inhämtats hos Institutet för hälsa och välfärd, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken. Det har sammanfattats med hjälp av Statistikcentralens material som beskriver kommunernas ekonomi och verksamhet. Man har dessutom utnyttjat material som producerats av förvaltningsområdenas rapporterings- och styrningssystem.

Den aktuella rapporten är ett led i kommunekonomiprogrammet, som i sin del är en del av planen för de offentliga finanserna. Rapporten ges ut vart annat år.

Materialet har också publicerats i Patio-systemet som upprätthålls av regionförvaltningsverket i Norra Finland: www.patio.fi.

Peruspalvelujen arvioinnin tila-raportti 2016, osa 1

Peruspalvelujen arvioinnin tila-raportti 2016, osa 2

Ytterligare information:

Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30322, fornamn.efternamn(at)vm.fi
Ville-Veikko Ahonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30066, fornamn.efternamn(at)vm.fi