Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Vehviläinen: Finland ett av de ledande länderna i fråga om digitalisering – ambitionsnivån höjs ytterligare

Finansministeriet
15.3.2017 11.48
Pressmeddelande

Finland är ett av föregångarländerna i Europa när det gäller digitalisering. Enligt DESI 2017-indexet (Digital Economy and Society Index), som Europeiska kommissionen låtit utföra, ligger Finland på andra plats genast efter Danmark. Indexet omfattar fem olika delområden.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna, presenterade en översikt av regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster vid en morgonkaffetillställning för redaktörer den 15 mars 2017.

Finland klarar sig väl i kommissionens jämförelse i synnerhet inom det delområde som mäter de grundläggande digitala kunskaperna och när det gäller digitaliseringen av offentliga tjänster. Finland klarar sig förhållandevis sämst inom det delområde som mäter överföringsförbindelser, där vår placering sjunker på grund av det ringa antalet fasta bredbandsförbindelser. När det gäller mobila förbindelser ligger Finland däremot i topp.

Enligt minister Vehviläinen ger kommissionens jämförelse en god och tillförlitlig bild av nuläget. Samtidigt konstaterade ministern att man i Finland inte bör nöja sig med att vi för närvarande är ett av de ledande länderna i EU när det gäller den digitala utvecklingen, utan att Finland djärvt och ambitiöst ska gå framåt.

"Det allra viktigaste är att vi fullt ut kan ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig med tanke på människornas vardag och i myndighetstjänsterna", betonar minister Vehviläinen.

För närvarande håller man på att bereda en färdplan för 100 tjänster, där man inför principen om företräde för digitalisering. En elektronisk brevlåda som ska ersätta myndighetsposten är ett exempel på åtgärderna i denna färdplan. Färdplanen omfattar åren 2017–2021. Regeringen har slagit fast att man på lagnivå garanterar alternativa ärendehanteringsmedel för dem som av en eller annan orsak inte kan använda elektroniska tjänster.  

Regeringen reserverade i början av valperioden 100 miljoner euro i spetsprojektfinansiering för att påskynda digitaliseringen av de offentliga tjänsterna. Med finansieringen har man startat sammanlagt 15 projekt.

"Med regeringens spetsprojektfinansering bereder man bl.a. ett inkomstregister, ett elektroniskt bostadsaktieregister och ett virtuellt sjukhus inom den specialiserade sjukvården samt digitala egenvårdstjänster. Dessa öppnar nya möjligheter att utveckla verksamheten och helt nya tjänster inom såväl den offentliga som den privata sektorn", säger minister Vehviläinen.

Minister Vehviläinen betonar att det i digitaliseringen av de offentliga tjänsterna är fråga om ett långsiktigt arbete som sträcker sig över flera regeringsperioder.   

"Regeringen har målmedvetet fört vidare projektet för genomförande av en nationell servicearkitektur (KaPa), som inleddes under den senaste valperioden. Under sommaren och hösten kan vi lansera den nya suomi.fi-webbtjänsten med principen om en lucka för alla offentliga tjänster för medborgarna."

European Commission, Digital Economy and Society Index (DESI) 2017

Minister Vehviläinens presentation den 15.3.2017 (på finska)

Ytterligare information

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 0295 530 216
Olli-Pekka Rissanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 364

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit spetsprojekt