Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Unga fick ge sin syn på hur arbetsmarknaden och systemet för social trygghet ska reformeras

Finansministeriet
7.3.2018 15.00 | Publicerad på svenska 8.3.2018 kl. 9.48
Nyhet

Finansministeriet ordnade ett seminarium med framtidens arbetsmarknad och sociala trygghet som tema i Helsingfors.

På inbjudan av minister Petteri Orpo och finansministeriet deltog ekonomer och rättsvetare från den yngre generationen samt samhällspolitiska aktörer onsdagen den 7 mars i ett seminarium om framtidens arbetsmarknad och sociala trygghet. Vid seminariet diskuterades totalreformerna av arbetsmarknaden och den sociala tryggheten samt frågan hur man ska kunna samordna den yngre generationens och kommande generationers rätt till en välfärdsstat med de nuvarande grundläggande rättigheterna.

”Till följd av den kraftiga ekonomiska tillväxten har sysselsättningsgraden i Finland stigit i rask takt, och regeringen har goda möjligheter att nå målet om en sysselsättningsgrad på 72 procent. Trots det är alltjämt för många finländare utan arbete. Endast en högre och för de nordiska länderna typisk sysselsättningsgrad säkerställer att de tjänster som befolkningen behöver framöver kan finansieras på ett hållbart sätt. Därför behöver vi nya sysselsättningsåtgärder, en totalreform av den sociala tryggheten, mer sporrande beskattning av arbete och satsningar på utbildning, forskning och kunnande”, konstaterade minister Orpo.

Seminariedeltagarna fick i workshoppar bland annat fundera på förslag till hurdana incitament för att ta emot arbete och låta utföra arbete det behövs för att sysselsättningen ska utvecklas. En annan fråga som diskuterades var hur man samtidigt ska lyckas trygga dels de grundläggande rättigheterna för den nuvarande generationen, dels kommande generationers rätt till en välfärdsstat. Suvi-Anne Siimes, verkställande direktör vid Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry, och justitiekanslern i statsrådet Tuomas Pöysti öppnade diskussionen.

Finansministeriet kommer att utnyttja resultaten av arbetsgruppernas förslag i sin kommande beredning och ger inom de närmaste dagarna ut information om resultatet av arbetet i workshopparna.

Ytterligare information:

Matias Marttinen, specialmedarbetare, tfn 044 269 3113, [email protected]

Ekonomiska utsikter Finanspolitiken Petteri Orpo