Hoppa till innehåll
Media

Ny verksamhetsmodell för dialog mellan människor, sammanslutningar och myndigheter

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2022 13.42
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp har utvecklat en modell för nationella dialoger. Vid de nationella dialogerna diskuteras frågor som är viktiga för människor och sammanslutningar på ett sätt som stärker delaktigheten i samhället. Modellen och en rapport om den publicerades den 3 juni.

"Ett livsvillkor för demokratin är att alla har en verklig möjlighet att få sin röst hörd. Därför behövs ett brett urval olika sätt att göra det möjligt för medborgarna att delta i samhällsdebatten också med låg tröskel. Denna aktuella rapport ger utmärkta utgångspunkter för att förankra modellen för nationell dialog runtom i Finland och för att stärka dialogen mellan det civila samhället och andra aktörer”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

I de nationella dialogerna är det fråga om en serie dialogiska diskussioner dit man kallar så många olika slags människor och sammanslutningar som möjligt för att ordna dialoger. Syftet med diskussionerna är att få information om deltagarnas erfarenheter och därigenom förståelse och aktuell information om olika samhällsfenomen, utmaningar och möjligheter. Informationen samlas in så att alla kan dra nytta av den, och den ställs också till statens och kommunernas förfogande. Modellen har tagits fram utgående från diskussionsserien dialoger under undantagsperioden som genomfördes 2020–2021.

Nationella dialogerna utgör gemensam verksamhet i det civila samhället 

Rapporten presenterar målen för dialogerna, praxis som föreslås för ordnandet av diskussionerna och den beskriver de olika parternas roller. Debattörerna, de som ordnar diskussioner och de som utnyttjar sammandraget är aktörer i de nationella dialogerna. En operativ kärngrupp som består av olika aktörer ansvarar för och samordnar helheten. 

Målet har varit att skapa en så välfungerande modell som möjligt som stöder förståelsen, delaktigheten och demokratin och som kan utnyttjas också till exempel inom kommunsektorn och tredje sektorn. Det är enligt arbetsgruppen viktigt att det finns kompetens, nätverk och kontakter mellan det civila samhället och andra aktörer bland annat när det gäller planeringen, kontakterna med diskussionsarrangörerna och sammanfattningarna av diskussionerna.

Första nationella dialogen 2023

Avsikten är att de nationella dialogerna inleds i augusti 2022. Under höstens gång ska man färdigställa helheten, samla gruppen av ordinarie anordnare av dialoger samt bereda och inleda den första egentliga nationella dialogen för våren 2023. Man kommer också att genomföra pilotförsök med modellen under hösten 2022.

Minister Sirpa Paatero tillsatte i januari 2022 en arbetsgrupp för att bereda en modell för nationella dialoger. Arbetsgruppen hade företrädare för finansministeriet, DialogAkademin, statsrådets kansli, stiftelsen Dialogpaus, Rovaniemi stad, Centralförbundet för barnskydd och Sitra.

Mer information:
Sofia Nevalainen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 530, sofia.nevalainen(at)gov.fi
Katju Holkeri, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi
Janne Kareinen, direktör DialogAkatemin, tfn 045 631 6516, janne.kareinen(at)dialogiakatemia.fi 
Laura Arikka, verkställande direktör, stiftelsen Dialogpaus, tfn 044 579 2686, laura.arikka(at)eratauko.fi