Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Aktiesparkonton i bruk 2020

Finansministeriet
5.12.2018 10.32 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 11.39
Pressmeddelande

Investerare kan öppna aktiesparkonton från och med 2020. Regeringen föreslår att man får sätta in högst 50 000 euro på ett konto. Kunden betalar skatt på avkastningen i det skede då medel tas ut från kontot.

Målet med regeringens proposition är att främja aktivt sparande och placerande bland småinvesterare. Företagens tillgång till kapital främjas samtidigt.

Insatta pengar kan investeras i

  • börsaktier
  • aktier som är föremål för handel på multilaterala handelsplattformer (t.ex. First North i Finland).

”Aktiesparkontot är en god nyhet för vanliga småinvesterare som nu kan stå på samma linje som mera förmögna investerare. Dividender och värdeökningarna på aktier ökar tillgångarna på kontot, och investeraren behöver betala skatt först då medel tas ut från kontot”, säger finansminister Petteri Orpo.

”Jag tror att kontot uppmuntrar allt flera vanliga finländare att spara och investerar i inhemska företag. Vår börs gynnas också av att småinvesterandet blir vanligare”, fortsätter Orpo.

Beskattningen av sparlivsförsäkringar, kapitaliseringsavtal och frivilliga tidsbegränsade pensionsförsäkringar som inte omfattas av skattestöd ändras samtidigt till att motsvara beskattningen av aktiesparkonton.

Regeringen lämnade propositionen den 5 december. Propositionen publiceras på regeringens beslutssida.

Frågor och svar om aktiesparkonton

Bekanta dig med utlåtandena om aktiesparkonton (nyhet 30.10.)

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd (finansmarknadslagstiftningen), tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi

Antti Sinkman, specialsakkunnig (beskattningen av aktiesparkonton), tfn 02955 30817, antti.sinkman(at)vm.fi

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd (beskattningen av försäkringsprodukter), tfn 02955 30239 jukka.vanhanen(at)vm.fi