Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Glimtar av framtiden -rapporten illustrerar nya teknik- och servicemöjligheter inom den offentliga förvaltningen på 2020-talet

Finansministeriet
19.3.2019 13.05
Nyhet

Finansministeriet publicerade rapporten ”Glimtar av framtiden - Informationspolitik, artificiell intelligens och robotisering möjliggör Finlands välfärd och ekonomiska framgång” vid en tillställning som ordnades den 19 mars. I rapporten behandlas möjligheter som kommer att påverka vårt samhälle på ett betydande sätt på 2020- talet, och som organisationerna inom den offentliga förvaltningen borde notera och utnyttja då de utvecklar sin verksamhet.

Glimtar av framtiden -rapporten utgör en fortsättning till rapporten som utgavs i februari 2017.

Kommer robotar och AI att bli vardagliga på 2020-talet?

Den tekniska utvecklingen kommer enligt rapporten att tillta ytterligare under de följande tio åren. Nya slags digitala produkter och tjänster, som vi i dagsläget inte ens är medvetna om, kommer att introduceras på marknaden.

En av Finlands fördelar har varit förmågan att på ett smidigt sätt utnyttja möjligheterna med ny teknik. Denna förmåga bör utvecklas ytterligare så att vi kan lyfta fram vårt land som en internationellt konkurrenskraftig plattform för digital affärsverksamhet åt nya slags ekosystem och plattformar. Ekosystemen kan till exempel ha ett samband med MyData, hälsa och välfärd samt trafik.

2020-talet förväntas vara det årtionde då AI och robotar blir en del av vardagen, på samma sätt som 2010-talet vardagliggjort smartmobiler, sociala medier och molntjänster. Den offentliga förvaltningen kan för egen del utnyttja dessa nya tjänster för att tillhandahålla tjänster som anpassats till medborgarnas livssituationer på ett ännu bättre och mera föregripande sätt än hittills.

Hanteringen av information, vår nationella skatt, utvecklas

Finland har enligt rapporten möjligtvis de bästa basregistren i hela världen, och dessutom andra datalager som möjliggjort smidig digitalisering av olika funktioner. Informationspolitiken hjälper oss att utnyttja informationen ännu bättre och effektivare nu och i fortsättningen tack vare lagen om informationshantering som riksdagen godkände nyligen. Dessa framgångsfaktorer kommer säkert att väcka även internationell uppmärksamhet.

Den digitala säkerheten måste utvecklas

Såväl de nya tjänsterna som de befintliga lösningarna måste vara säkra och fungera på ett pålitligt sätt. Detta förutsätter att organisationerna iakttar de fem delområdena för digital säkerhet i sin verksamhet och serviceutveckling.

Ett delområde som kommer att vara ännu viktigare på 2020-talet än i dagsläget är digitalt förtroende: hur kan den offentliga förvaltningen och näringslivet se till att de behandlar medborgarnas och kundernas uppgifter på ett kravenligt sätt, eller att den nya tekniken utnyttjas på ett etiskt hållbart sätt?

Glimtar av framtiden - Informationspolitik, artificiell intelligens och robotisering möjliggör Finlands välfärd och ekonomiska framgång -rapportten

Webbinspelning från tillställningen den 19 mars

Ytterligare information

Mika Tuikkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 530 036, mika.tuikkanen(at)vm.fi
Kimmo Rousku, VAHTI-generalsekreterare, tfn 0295 535 120, kimmo.rousku(at)vrk.fi