Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Tillväxten inom byggandet avtar betydligt nästa år

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2018 11.02
Nyhet

Konjunkturgruppen för byggandet (Raksu) uppskattar i sin rapport som utgavs den 27 september 2018 att tillväxten avtar inom byggandet nästa år framför allt på grund av att bostadsbyggandet minskar. Prognosen för innevarande år har höjts. Hela byggproduktionen kommer enligt Raksus uppskattning att öka med 3-4 procent i år och nästa års nivå kommer att ligga nära det. Prognosintervallet för nästa års tillväxt inom byggandet är -1...+1 procent.

De beviljade byggtillståndskubikmetrarna har minskat med 10 % under det första halvåret jämfört med året innan. Bostadstillstånden har minskat med 12 %. Minskningen av antalet tillstånd antyder att byggandet också avtar. Raksu beräknar att man inleder 42 000 - 44 000 nya bostadsbyggen i år och flera tusen mindre nästa år.

Renoverings- och infrabyggandet ökar fortfarande, dock långsammare än tidigare. Tillväxten inom mark- och vattenbyggandet förblir svag eftersom den sittande regeringens spetsprojektinvesteringar upphör mot slutet av regeringsperioden. Byggandet av hälsovårdsbyggnader och skolor beräknas bli livligare igen.

Inflationen är tämligen måttlig men priserna på bygginvesteringar har ökat med en årlig hastighet på nästan 5 procent. Byggkostnaderna har också ökat. Ökningen var nästan 3 procent under juli-augusti jämfört med fjolåret.

Arbetslösheten inom byggbranschen sjönk enligt statistikcentralen redan till 6,3 procent under andra kvartalet i år och är klart lägre än den allmänna arbetslöshetsgraden. Antalet lediga arbetsplatser inom byggbranschen har samtidigt ökat till 6 400. Bristen på kompetent arbetskraft betraktas nu som det största hindret för tillväxt.

Byggandet 2018-2019 (på finska)

Ytterligare information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 0295 530 181, [email protected]