Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår en engångsförhöjning av statsandelen för kommunal basservice

Finansministeriet
5.11.2020 14.35 | Publicerad på svenska 5.11.2020 kl. 16.53
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att statsandelarna för kommunal basservice höjs engångsmässigt med 400 miljoner euro för år 2020 på grund av coronavirusepidemins ekonomiska konsekvenser och med 350 miljoner på grund av kostnaderna med testning och spårning av coronaviruset.

Avsikten är att 128,7 miljoner euro av tillägget på 400 miljoner allokeras till kommunerna på basis av invånarantalet (23,45 euro per invånare) och 267 miljoner euro i proportion till den utdelning av kommunalskatten som tillämpas vid skatteredovisningarna för skatteåret 2020. 

Dessutom föreslås det att 4,3 miljoner euro allokeras enligt antalet invånare i åldern 13—15 år i kommunen med anledning av kostnaderna för anskaffning av munskydd för elever och studerande (0,78 euro per invånare i åldern 13—15 år).

Regeringen föreslår också att statsandelarna för 2020 utökas sammanlagt med 350 miljoner euro för att ersätta kostnaderna för tester som utförts för konstaterande av coronavirussmitta och kostnaderna för spårning av smittkedjor. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Propositionen hänför sig till den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den.

Ytterligare information:
Matti Sillanmäki, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30444, matti.sillanmaki(at)vm.fi
Miikka Vähänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30341, miikka.vahanen(at)vm.fi (frågor som gäller bifogade tabellen)

Förvaltningspolitiken Kommunärenden