Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringen föreslår temporär ändring av kommunallagen och ändring av kommunstrukturlagen

Finansministeriet
8.10.2020 13.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att kommunerna och samkommunerna på ansökan kan få förlängning av perioden för täckning av underskott och att de kommuner som frivilligt går samman kan få sammanslagningsunderstöd enligt prövning.

I och med den temporära ändringen av kommunallagen kan en kommun eller en samkommun hos finansministeriet ansöka om förlängning av perioden för täckning av underskott, om det på grund av coronavirusepidemin har blivit svårare att täcka underskottet inom utsatt tid. Förlängning kan sökas fram till sex år i stället för nuvarande fyra år. Utvärderingsförfarandet för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning kan inledas först när den förlängda tidsfristen har löpt ut.

Målet är att jämna ut effekterna av coronaepidemin i den kommunala ekonomin och förbättra kommunernas möjligheter att anpassa sin ekonomi på grund av de ekonomiska svårigheter som epidemin orsakat. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och den gäller till 31.12.2025.

Det föreslagna sammanslagningsunderstödet enligt prövning kan sökas av en ny kommun som bildats av två eller flera kommuner som frivilligt slagits samman. Dessutom föreslår regeringen att den nya kommunen ska kunna få ersättning för en eventuell minskning av statsandelarna.

Målet är att undanröja ekonomiska hinder för frivilliga kommunsammanslagningar och att främja uppkomsten av en livskraftig och funktionsduglig kommunstruktur i enlighet med regeringsprogrammet.  Lagändringen avses träda i kraft vid ingången av 2021, så att stöd kan beviljas för kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av 2022.

Ytterligare information:

Temporär ändring av kommunallagen 
Mervi Kuittinen, regeringsråd, tfn 0295 530 445, mervi.kuittinen (at) vm.fi Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi 

Ändring av kommunstrukturlagen 
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi 
Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30027, anu.hernesmaa(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden