Hoppa till innehåll
Media

Regeringen understöder slopandet av tullar för ammoniak och urea

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2022 14.50
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen lade den 19 juli fram ett förslag till förordning vars syfte är att temporärt slopa tullar på ammoniak och urea som används för tillverkning av kvävegödselmedel. Regeringen understöder förslaget.

Priserna på ammoniak och urea steg avsevärt 2021. Rysslands invasion av Ukraina har höjt världsmarknadspriserna på råvaror ytterligare. De ökade kostnaderna för gödselmedel skapar produktionsutmaningar för jordbrukare och riskerar att höja livsmedelspriserna. Syftet med förslaget till förordning är att minska kostnaderna för gödselproducenter inom EU och därmed kostnaderna för jordbrukare inom EU. Detta skulle främja ändamålsenligt utbud av livsmedel som producerats i EU. 

Slopandet av tullarna gäller inte import från Ryssland och Vitryssland. Tanken är att förslaget ska bidra till diversifiering av produktionen så att man kan frångå leveranser från länderna i fråga.
Regeringen understöder Europeiska kommissionens förslag. Regeringen sände en U-skrivelse om ärendet till riksdagen torsdagen den 1 september. U-skrivelser används i EU-ärenden då det är fråga om EU-lagstiftningsförslag eller andra förslag som omfattas av riksdagens behörighet.

Ytterligare information:
Upi Talsi, specialsakkunnig, tfn 0295 530 868, upi.talsi(at)gov.fi