Hoppa till innehåll
Media

Regeringens landskaps- och vårdreform avvecklas kontrollerat - det arbete som gjorts kan utnyttjas

finansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2019 15.26 | Publicerad på svenska 8.3.2019 kl. 18.29
Pressmeddelande

Statsminister Juha Sipilä lämnade in regeringens avskedsbegäran till republikens president fredagen den 8 mars. På grund av regeringens avskedsbegäran finns det inga förutningar för en fortsatt beredning av landskaps- och vårdreformen. Arbetet fortsätter nu med att beredningen avslutas, det arbete som gjorts dokumenteras och reformen avvecklas på ett kontrollerat sätt.

Den kommande regeringen fattar beslut om arbetet med reformen ska fortsätta. Den fattar också beslut om utnyttjandet av det arbete som gjorts.

Under innevarande regeringsperiod har man gjort ett omfattande beredningsarbete. Behovet av att reformera social- och hälsovårdstjänsterna är fortfarande lika stort, om inte större. Arbetet för att reformera social- och hälsovården måste fortsätta, så att en bättre produktivitet kan säkerställas och eftersom nuvarande situation inte tillgodoser kundernas behov av tjänster på lika grunder. Grundlagsutskottet har lämnat fem utlåtanden om social- och hälsovårdsreformen. Dessa tjänar som grund för ett eventuellt fortsatt arbete med reformen.

Beredningsorganisationerna får närmare anvisningar nästa vecka

De organisationer som deltagit i beredningen (landskapen, ministerierna, servicecentren, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet) får närmare anvisningar från ministeriet nästa vecka. För närvarande bereds bl.a. en ekonomisk anvisning som redogör för hur de medel som beviljats får användas under avvecklingen.

Samtidigt görs ett mellanbokslut om vad som åstadkommits i de 18 landskapen. Detta innehåller bland annat uppgifter om i vilket skede man befinner sig vad gäller IKT och digitala frågor eller utformningen av barn- och familjetjänster. Målet är att dokumentera det arbete som gjorts så bra att det stöder eventuella framtida reformprocesser.

Åren 2017–2019 har man använt ca 200 miljoner euro för beredningen av landskaps- och vårdreformen. Största delen av finansieringen har beviljats landskapsförbunden för förberedande arbete inför reformen samt för att bereda de IKT-lösningar som behövdes inom reformen. Kontinuiteten för beredningsorganisationerna tryggas i begränsad omfattning fram till den 30 september 2019.

Projektdirektör Päivi Nerg tackar alla aktörer i hela Finland som deltagit i beredningen för ett utmärkt arbete och för deras engagemang för detta gemensamma projekt.

Ytterligare information:

Päivi Nerg, projektdirektör, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30149, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 63338, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 494, fornamn.efternamn(at)vm.fi