Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Resekostnadsavdraget höjs temporärt för 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 13.34
Pressmeddelande

Ökningen av resekostnader lindras genom en temporär höjning av avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats 2022. Regeringen beslutade om ärendet i februari 2022 och en regeringsproposition överlämnades den 7 april.

Maximibeloppet för resekostnadsavdraget höjs från 7 000 euro till 8 400 euro. Det resekostnadsavdrag per kilometer som beviljas för användning av egen bil fastställs till 0,30 euro per kilometer och det belopp som beviljas för användning av förmånsbil till 0,24 euro per kilometer. Ändringen ökar det avdrag som beviljats 2021 med 5 cent per kilometer. 

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 juli 2022, varefter Skatteförvaltningen kan genomföra ändringarna i sina system. Därefter kan de skattskyldiga ansöka om ett ändringsskattekort och dra nytta av ändringarna redan vid förskottsuppbörden för innevarande år. Ändringarna i resekostnadsavdraget påverkar beskattningen för cirka 594 000 skattskyldiga.

Ändringarna i resekostnadsavdraget tillämpas i beskattningen för hela 2022, dvs. retroaktivt från ingången av 2022. 

Mer information:
Heidi Orrenmaa, specialsakkunnig, tfn 029 553 0351, heidi.orrenmaa(at)gov.fi