Hoppa till innehåll
Media

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för perioden 2022–2024 godkänd

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2022 12.21
Pressmeddelande

Statens arbetsmarknadsverk har avtalat om ett tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 1.3.2022–29.2.2024 med Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Fackförbundet Pro och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Förhandlingsresultatet nåddes under kvällen den 28 februari 2022. Samtliga parters ledning har behandlat avtalet i sina beslutande organ och godkänt det. Avtalet föreläggs statsrådet och riksdagen för godkännande.

Avtalet är tvåårigt, men det kan sägas upp fr.o.m. den 1 mars 2023. 

Löneuppgörelsen följer den allmänna linjen

De avtalsenliga lönehöjningarnas kostnadseffekt är förenlig med den allmänna linjen. Löneuppgörelsen består av en generell lönehöjning på 2,00 procent som betalas den 1 juni 2022. Förhandlingar om en löneuppgörelse för 2023 förs hösten 2022. En löneuppgörelse ska nås senast den 21 december 2022.

Reformen av familjeledigheterna 

Lagstiftaren genomför en omfattande familjeledighetsreform som träder i kraft den 1 augusti 2022. Familjeledighetsreformen har beaktats i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Avtalsbestämmelserna har förhandlats fram tillsammans med huvudavtalsorganisationerna så att de motsvarar ändringarna i lagstiftningen. Den födande förälderns rätt till betalda dagar förblir oförändrad, dvs. 72 vardagar. Antalet vardagar med lön för den andra föräldern är i fortsättningen 18 i stället för tidigare sex vardagar. FPA:s andel av kostnaderna för familjeledigheter är betydande. Terminologin har dessutom korrigerats så att den motsvarar reformen av familjeledigheterna. 

Tjänste- och arbetskollektivavtalet är en omfattande helhet

Staten sysselsätter ca 78 000 personer, av vilka en betydande del arbetar inom säkerhetssektorn. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal är en omfattande helhet.

"Arbetsfreden är mycket viktig för oss som arbetsgivare. Vi lyckades komma överens om många för arbetsgivaren viktiga textändringar i den omfattande avtalshelheten. Staten bedriver även i fortsättningen god och ansvarsfull personalpolitik”, konstaterar förhandlingsdirektör Sari Ojanen.

Mer information:
Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, tfn 02955 30109, sari.ojanen(at)gov.fi