Hoppa till innehåll
Media

Statsförvaltningens upphandlingar publiceras i anbudsinfordringskalendern

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2017 14.09
Nyhet

Statens anbudsinfordringskalender som sammanställts på basis av de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas projektplaner publicerades den 7 mars 2017. Statens enhet för samordnad upphandling Hansel har på uppdrag från finansministeriet sammanställt en anbudsinfordringskalender som ger företag information om kommande statliga upphandlingar och som ökar transparensen inom upphandlingsväsendet.

Uppdaterad information om statens upphandlingsplaner och anbudsinfordringar åt företagen

Anbudsinfordringskalendern gör det lättare för företagen att förbereda sig för statsförvaltningens anbudsinfordringar. Målet med publiceringen av förhandsbesked om anbudsförfaranden är att öka på tillhandahållandet av innovativa tjänster och produkter eller helt nya verksamhetsmodeller åt staten.

Anbudsinfordringskalendern effektiviserar även statens interna verksamhet, då olika organisationer är medvetna om varandras upphandlingsplaner. Statliga organisationer kan koppla likartade upphandlingar till ett anbudsförfarande eller utnyttja tidigare erfarenheter vid planeringen av upphandlingar. Uppgifterna som publiceras i anbudsinfordringskalendern är inte bindande. De officiella upphandlingsannonserna publiceras fortfarande i upphandlingsannons­portalen.

Statens upphandling digitaliseras före 2019

Statsförvaltningens upphandling digitaliseras före 2019. Hela upphandlingsprocessen förenhetligas ända från planeringen till betalningsskedet. Den digitala anbudsinfordringskalendern är ett led i programmet för digitalisering av satens upphandlingar. Målet är att staten upplevs som en pålitlig och attraktiv avtalspart och att det ska vara lätt att lämna anbud till staten. Staten ska ha enhetlig upphandlingspraxis i fortsättningen och onödig byråkrati ska avvecklas.

Finansministeriet ansvarar för genomföringen av programmet. Anbudsinfordringskalendern är den första tjänsten inom programhelheten.

Ytterligare information:

Anbudsinfordringskalendern (Hansels webbplats)

Digitaliseringen av statliga upphandlingar (FM:s webbplats)

Hannu Koivurinta, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 117, fö[email protected]
Kalle Pinni, chef för enheten för utveckling av upphandlingsväsendet, tfn 0294 444 252, fö[email protected]

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken