Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsrådet beviljade statsborgen för Finnairs lån

Finansministeriet
20.5.2020 13.32
Pressmeddelande
Finnairs flygplan.

Statsrådet godkände en statsborgen på högst 540 miljoner euro för Finnair Abp:s lån. Syftet med statsborgen är att säkerställa Finnairs likviditet och att trygga bolagets verksamhet tills den exceptionella situationen till följd av coronakrisen är över.

Finnairs verksamhet har lidit avsevärt av de globala följderna av coronakrisen. Den minskade efterfrågan och de begränsningar som myndigheterna i olika länder infört med anledning av krisen har lett till att över 90 procent av Finnairs flygverksamhet står stilla.

I den första tilläggsbudgeten för 2020 bemyndigades statsrådet att bevilja en statsborgen för Finnairs lån på högst 600 miljoner euro. Borgen beviljas i enlighet med de tillfälliga regler om statligt stöd som Europeiska kommissionen antagit med anledning av coronakrisen. Kommissionen godkände den 18 maj att statsborgen beviljas för 90 procent av lånet.

De tillfälliga reglerna om statligt stöd främjar tillgången på företagsfinansiering

EU har gjort sina regler om statligt stöd tillfälligt mer flexibla så att medlemsstaterna ska kunna trygga i synnerhet tillgången på företagsfinansiering och företagens likviditet under coronakrisen. Den tillfälliga flexibiliteten är i kraft till utgången av 2020.

Medlemsstaterna måste underrätta kommissionen om alla de åtgärder som vidtas i enlighet med de tillfälliga reglerna. Dessutom måste kommissionen godkänna åtgärderna innan de kan införas.

Ytterligare information:

Pauli Kariniemi, finansråd, tfn 0295 530 210, fornamn.efternamn(a)vm.fi
Sakari Lehtiö, finansråd, tfn 0295 530 439, fornamn.efternamn(a)vm.fi