Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statsförvaltningen i Finland upplevs som pålitlig och ansvarsfull, mera öppenhet och ekonomiskhet önskas

Finansministeriet
9.11.2016 10.30 | Publicerad på svenska 9.11.2016 kl. 11.17
Pressmeddelande

Finansministeriet utredde genom enkäter som riktats till medborgarna och tjänstemännen hur statsförvaltningens värden förverkligats i tjänstemännens verksamhet. Resultaten publicerades vid Värden i vardagen -seminariet den 9 november 2016. Seminariet ordnades av finansministeriet och Statens tjänstemannaetiska delegation.

Medborgarna litar på statsförvaltningens ansvarsfullhet och oavhängighet

Tjänstemannaetiken och moralen fick gott betyg som helhet. Laglighetsprincipen och ansvarsfullheten förverkligas enligt medborgarna allra bäst inom statsförvaltningen. Förvaltningens öppenhet och ekonomiskhet kräver enligt enkäten förbättring.

- Statsförvaltningen är inte något enskilt vakuum, utan utgör en del av den offentliga förvaltningen som helhet. Förtroendet är ett viktigt kapital i samhället. Man litar på statsförvaltningens oavhängighet och sakkunnighet. Det finns dock rum för förbättring också. I medborgarsvaren kritiserades den komplicerade behandlingen av ärenden och det svåra myndighetsspråket. Förbättrandet av förvaltningens begriplighet, öppenhet och klarspråk är klara utvecklingsobjekt, sade kommun- och reformminister Anu Vehviläinen vid öppnandet av seminariet.
- Den finländska tjänstemannakåren är ansvarsfull och sakkunnig. Tjänstemannaetiken kan anses vara vår konkurrensfördel, konstaterade ministern.

Medborgarenkäten besvarades av nästan tusen 15-79 -åriga finländare i olika delar av landet.

Tjänstemän bedömer att laglighetsprincipen förverkligas bäst

I tjänstemannaenkäten Statsförvaltningen med egna ögon granskades olika delar av tjänstemannaetiken: ändringen av värden inom förvaltningen, de tjänstemannaetiska principerna, etiskt problematiska situationer samt olika medel med vilkas hjälp man kan upprätthålla och utveckla en hög nivå för tjänstemannaetiken.

Traditionella tjänstemannavärden skattas enligt tjänstemannaenkäten fortfarande högt: största delen av svararna betraktade sakkunnighet, opartiskhet, oavhängighet och laglighetsprincipen som de viktigaste värden inom statsförvaltningen. Tjänstemän identifierar å andra sidan nödvändigtvis inte alltid intressekonflikter i samband med övergången från statssektorn till andra sektorer.

- Ledningens exempel är den viktigaste faktorn som främjar hög tjänstemannaetik, vilket också tydligt framgår av resultatet, konstaterade minister Vehviläinen.

Enkäten besvarades av nästan tusen tjänstemän inom olika förvaltningsområden.

Statens tjänstemannaetiska delegation rekommenderar regelbunden undersökning av tjänstemannaetiken

Den i ordningen tredje enkäten som riktats till statliga tjänstemän baserade sig på rekommendationen från statens tjänstemannaetiska delegation.

- Enkäter bör göras med jämna mellanrum så att vi får en uppfattning om hur förtroendet för förvaltningen utvecklas, konstaterade Teuvo Metsäpelto, ordföranden för statens tjänstemannaetiska delegation.

Etiken med i samtliga utvecklingsprojekt

Statens arbetsmarknadsdirektör Juha Sarkio konstaterade i sitt avslutande tal att ändringen av statstjänstemannalagen genomgår riksdagsbehandling som bäst, bl.a. i fråga om karenstiderna. – Det räcker inte enbart med lagändringar och reglering, utan vi behöver också diskussion och omfattande kompetens för att tjänstemannaetiken även i framtiden ska hållas på en hög nivå. Det tjänstemannaetiska arbetet är inte något skilt projekt, utan etiska frågor hör till våra grundläggande uppgifter och de utgör en del av samtliga utvecklingsprojekt.

Ytterligare information:

Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172 (medborgarenkäten och tjänstemannalagen)
Timo Moilanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30455 (tjänstemannaenkäten)
Teuvo Metsäpelto, ordförande, tfn 050 466 3646 (tjänstemannaetiska delegationen)

Statens tjänstemannaetiska delegation

Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare