Hoppa till innehåll
Media

OECD:s förvaltningsministrar i Finlandiahuset den 28 oktober 2015
Finland hör till täten inom förvaltningsutvecklingen

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2015 10.20
Pressmeddelande

OECD:s förvaltningsministermöte “Public Governance for Inclusive Growth – towards a new vision for the Public Sector” ordnas den 28 oktober 2015 i Finlandiahuset i Helsingfors. Finland är i egenskap av ordförande värd för förvaltningsministermötet.

OECD-mötet sammanför totalt 31 ministar, över 50 delegationer och nästan 200 andra deltagare, vilket är ett rekord. Mötesspråk är engelska och franska.  

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ordförande för mötet. Vice ordföranden är ministrarna från Japan, Tyskland och Förenta staterna. OECD representeras av generalsekreteraren Angel Gurria och biträdande generalsekreteraren Mari Kiviniemi.

Finska delegationen och mötesagendan förvaltningsöverskridande  

Finska delegationen består av representanter för flera ministerier. Minister Vehviläinen är ordförande för mötet, finansminister Alexander Stubb håller ett tal vid ministermötets middag och statssekreterare Olli-Pekka Heinonen från finansministeriet är ordförande för en av ministermötets parallella sessioner. På mötet representerar statssekreterare Paula Lehtomäki statsrådets kansli och kanslichefen Tiina Astola justitieministeriet.

Förvaltningsministrarna tar upp den offentliga förvaltningens och den offentliga sektorns roll när det gäller förbättring av produktiviteten. Medborgartillvändhet, digitalisering, produktivitet, öppen förvaltning och ledarskap är viktiga teman för Finland. Mötet ska resultera i en gemensam vision för den offentliga förvaltningen.

I samband med ministermötet utges även OECD:s nya flaggskeppspublikation ”Regulatory Policy Outlook”, en analys över hur OECD-länderna utvecklat sin reglering.

Ministrarna sammanträder till parallella sessioner eller s.k. ”labs”

Fyra olika ”labs” samkörs under mötets gång: Voice, Design, Delivery och Accountability. Vid dessa sessioner ska ministrarna öppet dryfta hurdana administrativa strukturer, handlingssätt och ledningssystem som ger des bästa förutsättningar för att lösa problem som överspänner flera olika förvaltningsområden.

- Temana vid våra ”Labs” följer policycykeln, dvs. hur besluten omvandlas till önskade förändringar i samhället och till konkreta resultat. Dessa slags Labs är ett nytt, innovativt diskussionsforum för ministrarna, berättar finansrådet Katju Holkeri från finansministeriet.

Unga och ministrarna diskuterar vid Youth Dialogue den 27 oktober i Ständerhuset

I samband med ministermötet ordnas även internationella Youth Forum, som kulminerar tisdagen den 27 oktober 2015 i diskussionsmötet Youth Dialogue i Ständerhuset. Unga i åldern 15-25 av olika nationaliteter diskuterar med ministrar från sex olika länder, och framför de ungas hälsningar till förvaltningsministermötet från sina respektive länder.

Vid Youth Dialogue diskuterar man utifrån sammanfattningsresultat hur de ungas möjligheter till inflytande kunde förbättras. De unga upplever det svårt att påverka såväl beslutsfattandet på riksplan som lösningarna på globala problem. Många önskar bl.a. att rösträttsåldersgränsen skulle sänkas.

Ungdomsdelegationer från Finland, Kanada, Tjeckien, Tyskland, Tunisien, Mexiko, Marocko, Irland och Turkiet deltar i tillställningen på Ständerhuset. Antalet unga är sammanlagt ungefär 30. Finlands ungdomsdelegation har företrädare från Kuopio, Östra Lapplan och huvudstadsregionen.

Allmänheten kan följa ministermötet på nätet

Ministermötet visas på adressen
http://www.mediaserver.fi/live/govmin15
kl. 9.00 – 10.30 under den första sessionen som är gemensam för alla och kl. 16.00 – 16.30 under avslutningen.
 

I Twitter kan mötet följas på #GovMin15.

Ytterligare information                          
Katju Holkeri
finansråd
tfn 040 764 9880

På nätet

Förvaltningsministermötet på FM:s webbplats (linkki puuttuu)

Mötesprogrammet på OECD:s webbplats (eng.)

Youth Dialogue

Alexander Stubb Anu Vehviläinen Finansministeriet Förvaltningspolitiken Ministeriet