Hoppa till innehåll
Media

Informationshanteringslagen bereds i enlighet med målsättningarna i regeringsprogrammet

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2018 15.50
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen tillsatte den 9 januari 2018 ett beredningsteam och en styrgrupp som stöder dess arbete. Grupperna har som mål att bereda en ny allmän lag om informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen.

Informationshanteringslagen ska innehålla bestämmelser från offentlighetslagen, arkivlagen och informationsförvaltningslagen. Lagen ska också förnya och förenhetliga regleringen. Målet är att lagpropositionen bereds så att riksdagen ska kunna behandla lagförslaget under höstsessionen, och så att lagen kunde träda i kraft vid ingången av 2019.

Finansministeriet tillsatte den 17 november 2016 en arbetsgrupp som skulle utreda utvecklandet av bestämmelserna som gäller informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. Arbetsgruppens mandatperiod var 17.11.2016 - 15.9.2017. Arbetsgruppen utredde behoven av att utveckla lagstiftningen som gäller informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen och publicerade en rapport om utvecklingslinjerna (Finansministeriets publikationer 19b/2017). Arbetsgruppen ansåg det nödvändigt att man inleder beredningen av en allmän lag om informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen. 

Beredningsteamet ska bereda en regeringsproposition. Bestämmelserna i informationshanteringslagen ska enligt beslutet om tillsättande omfatta informationens hela livscykel åtminstone i fråga om följande:

  • Skyldigheten att planera informationshanteringen
  • Informationssäkerhetskraven inom den offentliga förvaltningen
  • Grunderna för registrering av ärende- och servicehanteringen, inklusive en allmän ärendekod
  • Allmänna grunderna för utnyttjandet av basdatalagren
  • Tekniska och funktionella förutsättningar för öppnandet av gränssnitt och förbättring av interoperabiliteten i syfte att effektivisera informationsutbytet mellan myndigheternas informationssystem
  • Utnyttjandet av den offentliga förvaltningens informationsmaterial för vetenskaplig och historisk forskning
  • Lagring och arkivering av informationsmaterialet samt
  • Grunderna för styrningen av och stödet för informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen.

Beslut om tillsättande: Beredningen av informationshanteringslagen för den offentliga förvaltningen

Ytterligare information

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi
Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Allmänna lagstiftningen om informationshantering bör utvecklas (pressmeddelande 29.9.2017)

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT