Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningen om harmoniseringen av de långvariga tjänsterna för äldre i landskapen har inletts

Finansministeriet
27.6.2019 14.52
Pressmeddelande

Statsrådets utredningsprojekt som inleddes våren 2019 belyser de effekter en harmonisering av kriterierna för beviljandet av långvariga tjänster för äldre skulle ha för servicestrukturen och kostnaderna i landskapen. Kriterierna måste oundvikligen harmoniseras då organiseringsansvaret överförs på större aktörer. Jämlikheten i fråga om service förbättras och servicestrukturen förenhetligas tack vare harmoniseringen.

Målet med projektet är att få en bild av de effekter som en harmonisering av kriterierna för beviljandet av långvariga tjänster för äldre haft i landskap där harmoniseringen redan genomförts av en samkommun, till exempel i Kajanaland och i Södra Karelen. Man kan samtidigt dra slutsatser om effekterna i andra landskap och även på riksomfattande plan. Effekterna bedöms både ur kostnads- och ur serviceutbudsperspektiv.

Harmoniseringen av långvariga tjänster för äldre och de effekter som förenhetligandet av kriterierna skulle ha för servicestrukturerna granskas med hjälp av statistisk analysering och sakkunnigintervjuer. Harmoniseringens kostnadseffekter bedöms utifrån olika servicenivåer.

Utredningsarbetet stödjer både det riksomfattande beslutsfattandet och kommunerna och samkommunerna i förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen genom att förbättra uppfattningen om utmaningarna och kostnadseffekterna med harmoniseringen.

Utredningen är ett led i verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019. Utredningen utförs av Nordic Healthcare Group. Forskargruppen har dessutom sakkunniga från Aalto universitetet, styrgruppen har företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet.

Projektbeskrivning på statsrådets webbplats om utrednings- och forskningsverksamheten (på finska)

Ytterligare information:

Tero Tyni, budgetråd, finansministeriet, tfn 02955 30531, [email protected]
Riikka-Leena Leskelä, forskningsdirektör, Nordic Healthcare Group, tfn 050 410 0737, [email protected]