Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Möjlighet till sammanslagningsunderstöd för kommuner i en svag ekonomisk ställning

Finansministeriet
18.10.2018 13.34
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att bestämmelser om sammanslagningsunderstöd enligt prövning fogas till kommunstrukturlagen. Understöd ska kunna beviljas en ny kommun som bildas i samband med en kommunsammanslagning, om någon av de kommuner som går samman befinner sig i svår ekonomisk ställning.

Syftet med det nya understödet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att gå samman frivilligt i de situationer där en så kallad kriskommun, eller en kommun vars ekonomi riskerar råka i kris, är part i sammanslagningen. Understödsbeloppet avgörs enligt statsrådets prövning och är bundet till de ekonomiska förpliktelser som en kommun som befinner sig i en svår ekonomisk ställning medför den nya kommunen.

Enligt denna proposition ska sammanslagningsunderstödet enligt prövning användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. På så sätt stärker det föreslagna sammanslagningsunderstödet kommunalekonomin som helhet.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 18 oktober 2018. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2019.

Regeringens propositioner publiceras på beslutssidan (på finska).

81 utlåtanden om ändring av kommunstrukturlagen (pressmeddelande 19.9.)

Mer information:

Erkki Papunen, specialsakkunnig, tfn 02955 30167, erkki.papunen(at)vm.fi.