Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vehviläinen ber ministerierna göra en bedömning över regionaliseringen av arbetsuppgifter

Finansministeriet
22.1.2019 12.38 | Publicerad på svenska 22.1.2019 kl. 13.19
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för utvecklandet av den offentliga förvaltningen ber ministerierna göra förvaltningsområdesspecifika bedömningar över arbetsuppgifter som kunde utföras utanför huvudstadsregionen under det kommande årtiondet. Vehviläinen höll ett tal vid finansministeriets regionaliseringsseminarium i Lahtis på tisdagen.

- Regionaliseringslagstiftningen och -principerna som varit i kraft sedan 2002 fungerade väl under det första årtiondet på 2000-talet. Då fattades det beslut om regionalisering av över 4 000 statliga arbetsplatser. Det har varit tystade under detta årtionde och regeringarna har inte fastslagit några numerära målsättningar för regionaliseringen, säger Vehviläinen.

Själva regionaliseringen bör också utvärderas på ett nytt sätt enligt Vehviläinen.

- I stället för statliga inrättningar och enheter bör vi under det kommande årtiondet koncentrera oss på hur möjligheterna med platsoberoende arbete kunde utnyttjas för regionalisering. Förändringen av arbetet och digitaliseringen har lett till att det inom flera förvaltningsområden redan finns arbetsuppgifter som antingen helt eller delvis kunde utföras utanför huvudstadsregionen. Vi behöver en noggrannare förvaltningsområdesspecifik uppskattning som grund för den nya regeringens beslutsfattande efter valet.  Därför kommer jag att be att alla ministerier före utgången av april lämnar in en riktgivande uppskattning av arbetsuppgifter och det potential som kunde utföras på ett distribuerat sätt i olika delar av landet. Partierna kommer att behöva detta informationsunderlag vid de kommande regeringsförhandlingarna, säger Vehviläinen.

Ytterligare information:

Kommun- och reformminister Vehviläinens specialmedarbetare Matias Hilden, tfn 050 911 9947, [email protected]