Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Skatteförvaltningen kan i fortsättningen delge beslut elektroniskt

Finansministeriet
20.9.2018 13.30
Pressmeddelande

Skatteförvaltningen skickar inte längre beslut åt sina kunder i pappersform om kunden ger sitt samtycke till elektronisk delgivning. Regeringen föreslår dessutom att byggherrars administrativa börda lättas.

Regeringen föreslår att Skatteförvaltningen ska kunna delge beslut och andra handlingar elektroniskt i Skatteförvaltningens webbtjänst (MinSkatt). Elektronisk delgivning förutsätter att kunden gett sitt samtycke till detta. Om kunden ger sitt samtycke till elektronisk delgivning kommer Skatteförvaltningen inte längre att skicka beslut och andra handlingar i pappersform per post.

Regeringen föreslår också att fysiska personer som är byggherre inte längre i samband med slutsynen behöver visa byggnadstillsynsmyndigheten ett av Skatteförvaltningen utfärdat intyg över att en anmälan om byggande gjorts.

Propositionen ändrar inte på skyldigheten att göra en anmälan om byggande till Skatteförvaltningen. Ändringarna minskar på byggherrars och byggnadsinspektörers administrativa börda.

Regeringens proposition publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Pertti Nieminen, specialsakkunnig, tfn 02955 30461, pertti.nieminen(at)vm.fi