EU-möten
Finansministrarna diskuterar konkurrenskraft och kapitalmarknaden

21.2.2024 9.34
FM
Arkivbild: EU
Finansminister Riikka Purra representerar Finland när EU-ländernas finansministrar sammanträder till ett informellt ministermöte den 23–24 februari. EU:s ordförandeland Belgien ordnar mötet i staden Gent. Purra representerar också Finland i eurogruppen som sammanträder den 23 februari.

Liisa Räsänen blir Statskontorets generaldirektör

15.2.2024 13.29
FM
Liisa Räsänen.
Bild: Patent- och registerstyrelsen
Statsrådet har utnämnt politices magistern Liisa Räsänen till Statskontorets generaldirektör. Räsänen är för närvarande divisionschef vid Statskontoret.

Konjunkturöversikt för byggbranschen
Överutbudet av nya bostäder, den långsamma ekonomiska utvecklingen och de högre räntorna belastar bostadsbyggandet

15.2.2024 11.00
FM
Lasiseinästä heijastuu vastakkainen seinä talon sisällä.
Byggbranschens konjunkturgrupp bedömer i sin rapport att byggandet kommer att minska i år. Trenden förväntas emellertid vända mot slutet av året. Den förväntade räntesänkningen och den tilltagande ekonomiska tillväxten bidrar till att öka byggandet 2025.

Europeiska investeringsbankens generaldirektör Nadia Calviño besöker Finland

15.2.2024 7.45
FM
Bild: EU
Finansminister Riikka Purra träffar Europeiska investeringsbankens generaldirektör Nadia Calviño i Helsingfors fredagen den 16 februari.

Programmet för främjande av livshändelsebaserad digitalisering inleds

14.2.2024 10.54
FM
Kundservicedisken
Finansministeriet har berett ett program för att främja livshändelsebaserad digitalisering. Programmet bidrar till att utveckla och producera offentliga tjänster på ett övergripande sätt och beaktar människors och företags olika behov och situationer.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, vintern 2023

Den finländska ekonomin minskar med 0,5 procent i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 0,7 procent, år 2025 med 2,0 procent och 1,6 procent i år 2026.

Ekonomisk översikt, vintern 2023 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister