Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Den preliminära kalkylinformationen om statsandelen för kommunal basservice 2022 har uppdaterats

Finansministeriet
5.10.2021 15.42 | Publicerad på svenska 6.10.2021 kl. 11.58
Pressmeddelande

Vid uppdateringen av statsandelsfinansieringen för kommunal basservice hösten 2021 har man beaktat besluten om kommunernas nya och mer omfattande uppgifter samt om ersättningar för förlorade skatteinkomster i enlighet med budgetpropositionen för 2022.

Prisindexet för kommunal basservice har också uppdaterats och det är 2,5 procent nästa år. I den preliminära statsandelskalkylen finns dessutom uppdaterade uppgifter om hemkommunsersättningen för 2022, som baserar sig på situationen den 31 december 2020. 

År 2022 baserar sig hemkommunsersättningen för första gången på materialet från KOSKI-tjänsten. På grund av den förändrade insamlingen av information kan eventuella behov av att ändra hemkommunsersättningen anmälas till finansministeriet redan i oktober. 

I den uppdaterade kalkylinformationen har man beaktat de nyaste kända uppgifterna om bestämningsfaktorer samt andra bakgrundsuppgifter som inverkar på statsandelarna för kommunal basservice. Beräkningen av utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna baserar sig på Skatteförvaltningens preliminära debiteringsuppgifter för 2020.

Beräkningen är preliminär. Den slutliga beräkningen görs i slutet av året när alla bestämningsfaktorer är klara. 

Ytterligare information:
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 0295 530 280, unna.heimberg(at)gov.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden