Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Elskatten för industrin till EU:s miniminivå vid ingången av nästa år

Finansministeriet
15.10.2020 14.19
Pressmeddelande
Sähkölinja

Det föreslås ändringar i energibeskattningen. Reformen ingår i regeringsprogrammets färdplan för hållbar beskattning.

Regeringen föreslår att elskatten för industri, gruvdrift, datorhallar och jordbruk sänks till EU:s miniminivå från och med ingången av nästa år. Sänkningen av elskatten gäller knappt tio tusen industriföretag. Dessutom berör den över trettio tusen lantbruksföretag. Samtidigt ska energiskatteåterbäringen för energiintensiva företag slopas stegvis fram till 2025. Denna ändring berör cirka 180 företag.

”Sänkningen av elskatten för industrin till EU:s miniminivå är en betydande lättnad för företagen. Genom denna åtgärd vill regeringen för sin del säkerställa industrins verksamhetsförutsättningar och en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö ", konstaterar finansminister Matti Vanhanen.

Dessutom föreslås det att

  • skattehöjningen på 105 miljoner euro för uppvärmningsbränslen genomförs vid ingången av 2021. Höjningen är 2,7 euro per megawattimme och gäller energiinnehållsskatten.
  • för torv föreslås en motsvarande höjning som för andra fossila bränslen. 
  • den s.k. 0,9-beräkningsregeln i fråga om skattestöd för samproduktion slopas.

Regeringen lämnade sin proposition om energibeskattningen torsdagen den 15 oktober.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. Skatteåterbäringen för energiintensiva företag slopas stegvis 2021–2024, så att företagen inte längre har rätt till någon återbäring för år 2025.

Propositionen publiceras på beslutsportalen

Ytterligare information:
Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 029 5530 533, leo.parkkonen(at)vm.fi