Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet tillsatte en koordinationsgrupp för regionalisering

Finansministeriet
13.9.2019 16.00
Pressmeddelande

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero har den 12.9. tillsatt en koordinationsgrupp för regionalisering vars uppgift är att förbereda regionalt placerande av statliga enheter och funktioner. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig till slutet av denna regeringsperiod.

Minister Sirpa Paateros statssekreterare Valtteri Aaltonen har utnämnts till ordförande för koordineringsgruppen. Förutom tjänstemannarepresentation kommer varje regeringsparti också att utnämna en medlem till koordineringsgruppen.

Reformeringen av regionaliseringen baserar sig på regeringsprogrammet

Regionaliseringslagstiftningen ska enligt statsminister Antti Rinnes regeringsprogram förnyas inom ramen för en strategi som ska utarbetas före utgången av 2019. Statliga arbetsuppgifter bör organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och platsoberoende arbete som möjliggörs av smart teknik. Finansministeriet inleder strategiarbetet under hösten och bjuder även in de viktigaste samarbetsparterna att delta i arbetet.

Se också: vm.fi/alueellistaminen (på finska)

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, statssekreterare, tfn 0295 160 996, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Sirpa Paatero Staten som arbetsgivare