Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Finland genomför EU-lagstiftning som gäller bekämpning av kringgående av skatt

Finansministeriet
31.10.2019 13.29
Pressmeddelande

Regeringspropositionerna förhindrar flerfaldiga skatteavdrag och förbättrar tillgången till information om skattearrangemang.

Regeringen föreslår ny lagstiftning som förutsätts av EU:s direktiv mot skatteflykt, och som syftar till att förhindra så kallade hybridarrangemang. Hybridarrangemang har gjort det möjligt att utnyttja skillnader i olika länders beskattningssystem med hjälp av interna betalningar i multinationella storföretag.

Lagreformen innebär avvikelser från de normala bestämmelserna om avdragsrätt för utgifter och skatteplikt för inkomster i sådana fall där hybridarrangemangen ger upphov till flerfaldiga skatteavdrag eller om inkomst inte beskattas.

Skattearrangemang ska rapporteras

Vissa skattearrangemang ska enligt regeringens proposition anmälas till Skatteförvaltningen så att Skatteförvaltningen automatiskt ska kunna rapportera om arrangemangen till andra EU-länder.

Bakgrunden till reformen är EU-lagstiftningen om automatiskt utbyte av skatteuppgifter mellan medlemsländerna. Med hjälp av rapporteringen får myndigheterna information om gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang som kan inbegripa kringgående och undandragande av skatt.

Regeringspropositionerna publiceras på Beslutssidan.

Ytterligare information:

Anu Rajamäki, specialsakkunnig (hybridarrangemang), tfn 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Antti Kurikka, överinspektör (skattearrangemang), tfn 02955 30126, antti.kurikka(at)vm.fi