Hoppa till innehåll
Media

Generaldirektörerna med ansvar för allmän förvaltning och Europeiska kommissionen kommer i Helsingfors att diskutera förtroende samt utveckling av den allmänna förvaltningen

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2019 11.58
Pressmeddelande
Finlandiahuset.
Bild: Finlandiahuset, Katri Pyynönen

Vid mötet den 28-29 november behandlas aktuella frågor och utmaningar inom förvaltningsutveckling. Huvudtemat är förtroende.

Mötet är en del av internationella European Public Administration Network -nätets (EUPAN) verksamhet. Finland är nätets ordförande under EU-ordförandeskapet.

Öppenhet och delaktighet nycklarna till ett förtroendesamhälle

Programmet för Finlands ordförandeskap lyfter fram öppenhetens och delaktighetens betydelse för skapandet av förtroende. Förtroende är också en central fråga i diskussionerna vid mötet mellan generaldirektörerna med ansvar för allmän förvaltning.

”Medborgarnas förtroende för den offentliga förvaltningen finns på vår gemensamma agenda - och det finns inga genvägar när det gäller stärkandet av det. Två faktorer som kan stärka förtroendet tas upprepade gånger upp vid våra diskussioner på EU-nivå. Öppenheten och delaktigheten. Därför anser jag att dessa slags fora där vi tillsammans kan dela erfarenheter och utveckla lösningar på våra utmaningar är viktiga. Arbetet för att stärka förtroendet tar aldrig slut, det måste alltid finnas i kärnan av utvecklandet av den offentliga förvaltningen”, säger överdirektören, avdelningschefen Juha Sarkio från finansministeriet, som leder EUPAN-huvudmötet i Helsingfors.

Hur kan vi garantera förutsättningarna för skapandet av förtroende? Vid mötet ska man även fördjupa sig i delfaktorerna inom en verksamhetskultur som baserar sig på förtroende och integritet.

Bättre offentlig förvaltning med hjälp av information, AI och robotik

Förutom förtroende kommer mötesdeltagarna att diskutera hur den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna kunde utvecklas med hjälp av information, AI och robotprogram. AI och robotprogram möjliggör förutom effektivisering av förvaltningen även främjandet av andra målsättningar, såsom framför allt förtroende, delaktighet och öppenhet.

Finländska exempel på utnyttjandet av AI och information kommer också att presenteras vid EUPAN-mötet. Tietokiri-projektet, vars mål är att främja kunskapsbaserad ledning och en beslutskultur som baserar sig på kunskap inom den offentliga förvaltningen, kommer bland annat att presenteras vid mötet. Dessutom får mötesdeltagarna höra FPA:s erfarenheter av hur man bör leda och stöda etiskt förverkligande av tjänster som baserar sig på AI. 

Se hela programmet och följ direktsändningen från diskussionen

EUPAN-mötets paneldiskussion och huvudanförande kan följas direkt på nätet. Mötet ordnas på engelska.

Följ webbsändningen den 28 november kl. 10.00-11.45
Mötets program
Information om EUPAN-nätverkets verksamhet

Ytterligare information:

Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tn 0295 530 171, johanna.nurmi(at)vm.fi