Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Regeringen föreslår höjningar i alkohol- och läskedrycksskatten - fordonsskatten föreslås däremot bli lättad

Finansministeriet
4.10.2018 13.28
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen ändringar i bland annat beskattningen. Alkohol- och läskedrycksskatten föreslås bli höjd från och med ingången av 2019. Den årliga fordonsskatten föreslås däremot bli lättad: beskattningen av bilar som beskattas på basis av koldioxidutsläpp föreslås bli lättad från och med ingången av 2020.

Alkoholskatten höjs

Punktskatten på alkoholdrycker föreslås bli höjd från och med ingången av 2019. Höjningen är jämn för samtliga dryckesslag i proportion till alkoholhalten, dock så att skatten på vin höjs något mera än de övriga skatterna. Den genomsnittliga skatteförhöjningen är 2,5 procent. Höjningarna för olika dryckesslag:

  • öl 2,7 procent
  • svaga drycker som tillverkats genom jäsning (såsom cider) 2,1 procent
  • vin 3,7 procent
  • mellanprodukter (vin med tillsatt alkohol) 2,9 procent
  • etylalkohol (starka drycker och dryckesblandningar som inte tillverkats genom jäsning) 2,0 procent

Detaljhandelspriserna på alkoholdrycker höjs i genomsnitt med ungefär en procent. Den föreslagna höjningen ökar intäkterna av alkoholskatten med cirka 30 miljoner euro per år.

Punktskatten på läskedrycker höjs

Punktskatten på läskedrycker föreslås bli höjd från och med ingången av 2019. Skattehöjningen gäller alla läskedrycker, men dock så att höjningen fokuserar på drycker som innehåller socker. Punktskatten på läskedrycker som innehåller mer än 0,5 procent socker höjs från 22 cent till 27 cent per liter färdig dryck. Punktskatten på övriga läskedrycker höjs från 11 cent till 12 cent per liter.

Punktskatten på dryckpulver som innehåller socker höjs från 140 cent till 172 cent per kilogram, och punktskatten på övriga dryckpulver från 95 cent till 104 cent per kilogram.

Till följd av skattehöjningen stiger detaljhandelspriserna på läskedrycker som innehåller socker uppskattningsvis med i genomsnitt tre procent och detaljhandelspriserna på övriga läskedrycker med ungefär en procent.

Den föreslagna höjningen ökar intäkterna av punktskatten på läskedrycker med cirka 25 miljoner euro per år.

Fordonsskatten lättas från och med ingången av 2020

Fordonsskattens grundskatt föreslås bli lättad från och med ingången av 2020. Skattelättnaden gäller fordon för vilka skatten bestäms på basis av koldioxidutsläppen ända upp till ca 200 g/km. Sänkningen har en lätt tonvikt på fordon med lägre utsläpp: den största skattesänkningen riktar sig mot renodlade elbilar med nollutsläpp, vilkas årliga grundskatt halveras från nuvarande ca 106 euro. För utsläppssnåla bilar med förbränningsmotor vars koldioxidutsläpp är cirka 90—110 gram per kilometer lättas fordonsskattens grundskatt på årlig nivå med ca 35-40 euro, och för personbilar med medelstora utsläpp vars koldioxidutsläpp är cirka 160 gram med cirka 19 euro. Grundskatten ändras inte för fordon med stora koldioxidutsläpp och fordon som beskattas på basis av totalmassan.

Den föreslagna skattesänkningen minskar på intäkterna av fordonsskatten med ca 50 miljoner euro.

Regeringens propositioner publiceras på beslutssidan.

Ytterligare information:

Alkoholskatten & läskedrycksskatten
Merja Sandell, regeringsråd, tfn 0295530191, merja.sandell(at)vm.fi
Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530577, jenni.oksanen(t)vm.fi
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530183, pia.kivimies(at)vm.fi
 

Fordonsskatten
Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530719, markus.teravainen(at)vm.fi
Ella Luikku, skattesakkunnig, tfn 0295530091, ella.luikku(at)vm.fi