Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Behoven att förändra kommunernas statsandelssystem utreds

Finansministeriet
8.11.2018 16.09
Nyhet

Finansministeriet inleder en förstudie om hur kommunernas statsandelssystem borde utvecklas. Arbetet inleddes torsdagen den 8 november med ett seminarium som avsetts för kommunala beslutsfattare. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen öppnade seminariet.

Kommunernas lagstadgade uppgifter minskar i och med landskaps- och vårdreformen, och största delen av den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice överförs till landskapen. Den demografiska och ekonomiska differentieringsutvecklingen medför ytterligare utmaningar för den framtida finansieringen av kommunerna. Eftersom verksamhetsmiljön genomgår stora förändringar måste man också granska hur statsandelssystemet kunde utvecklas som en del av den övergripande finansieringen av kommunerna.

”Efter landskaps- och vårdreformen kommer tyngdpunkten hos kommunal basservice att riktas mot förskolepedagogik, undervisnings- och biblioteksväsendet samt främjandet av hälsa och välfärd. Vi måste se till att kommunerna även i fortsättningen har faktiska förutsättningar att ordna dessa viktiga grundläggande tjänster”, sade minister Vehviläinen i sitt öppningsanförande.

Vid seminariet om utveckling av statsandelssystemet behandlades både nuläget med systemet och de internationella trenderna i fråga om finansieringen av lokalförvaltning. Kommunsektorn och ministerierna presenterade dessutom sina åsikter om finansieringssystemets funktion.

I nästa skede kommer finansministeriet att tillsätta ett sekretariat som genomför förstudiet om behoven att utveckla statsandelssystemet. Sekretariatets arbete ska vara öppet och engagerande. I samband med förstudiet ordnas även flera workshoppar dit samarbetsgrupper bjuds in. Kommunernas åsikter kartläggs genom en enkät i januari. Förstudiet ska bli klart före början av mars.

Det viktigaste målet med statsandelssystemet är att säkerställa kommunernas möjligheter att tillhandahålla tillräckliga grundläggande tjänster i olika delar av landet samt att balansera finansieringen av lagstadgade kommunala uppgifter både regionalt och kommungruppsvist.

Presentationsmaterialet (på finska)
Minister Anu Vehviläinens kolumn: Förstudie av förnyandet av kommunernas statsandelssystem inleds (på finska)

Mer information:

Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at)vm.fi
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314, markku.nissinen(at)vm.fi