Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny podcast-serie om informationspolitik inleds – första avsnittet kan höras

Finansministeriet
2.12.2020 13.00
Pressmeddelande

Finansministeriets projekt för utnyttjande och öppnande av information har publicerat det första avsnittet i podcast-serien som behandlar informationspolitik. Podcasten ”Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin” går in på informationspolitiska åtgärder och informationspolitiska frågor i vidare bemärkelse: vad är informationspolitiken egentligen och varför är det viktigt att den offentliga informationen är öppen, högklassig och interoperabel? Dessa teman diskuteras tillsammans med intressanta och inflytelserika sakkunniggäster under podcastavsnitt som publiceras på hösten och våren.

I öppningsavsnittet för serien granskar Olli-Pekka Rissanen revolutionen och evolutionen av information ur data -, ekonomi - och digitaliseringssynvinkel. Det första avsnittet kan höras på finansministeriets webbplats. Podcastavsnitten finns även på finansministeriets webbplats efterhand som de publiceras.

Podcasten stöder projektet för utnyttjande och öppnande av information, vars syfte är att främja ett ännu mera omfattande och effektivt utnyttjande av offentlig information. Projektet är en del av den helhet av strategiska åtgärder för utnyttjande och öppnande av information som baserar sig på målsättningarna i statsminister Marins regeringsprogram. Mer information om projektet för utnyttjande och öppnande av information samt aktuella evenemang som har samband med projektet finns på finansministeriets webbplats. Eventuella frågor kan ställas på projektplattformen Trello och på e-postadressen [email protected].

Offentliga förvaltningens ICT