Hoppa till innehåll
Media

Staten kapitaliserar Suomen Kaasuverkko Oy

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.47
Pressmeddelande
Foto: Gasgrid Finland

Statsrådet har tisdagen den 29 juni berättigat finansministeriet att kapitalisera Suomen Kaasuverkko Oy med högst 257 miljoner euro. Anslaget för kapitaliseringen ingår i den tredje tilläggsbudgeten.

I Finland svarar Gasgrid Finland Oy för gasöverföringen. Staten äger en del av bolaget direkt och en del via Suomen Kaasuverkko Oy. Suomen Kaasuverkko hade ett banklån på nästan 288 miljoner euro, vilket bolaget har amorterat på med dividender från Gasgrid.

Statsskuld är förmånligare än banklån

Staten tar skuld för kapitaliseringen och Suomen Kaasuverkko betalar bort sitt banklån med hjälp av den. Kostnaderna för skuldhanteringen minskar, eftersom räntan på statsskuld är lägre än på banklån. 

Det är fråga om en finansiell investering utanför statens budgetram. Statsskulden enligt EU-definitionen (EDP) ökar inte då Suomen Kaasuverkko Oy:s banklån omvandlas till statsskuld. Däremot ökar engångsanslaget dock skulden i statens budgetekonomi.

I fråga om Gasgrid finns det sådana strategiska intressen som ger anledning att trygga statens ställning som stark ägare i bolaget. 

Ägarstrukturen förtydligas

Regeringens finanspolitiska ministerutskott har fastställt att Suomen Kaasuverkko efter kapitaliseringen fusioneras med Gasgrid. Efter det skulle staten vara direkt ägare i Gasgrid. Finansministeriet för ärendet till statsrådets allmänna sammanträde för avgörande.

Mer information:

Urpo Hautala, finansråd, tfn 02955 30276, urpo.hautala(at)vm.fi