Hoppa till innehåll
Media

Keva fick finansiering för att främja arbetsförmågan inom den offentliga sektorn

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.7.2022 9.29 | Publicerad på svenska 1.7.2022 kl. 11.42
Pressmeddelande

Finansministeriet har beviljat statsunderstöd för Kevas projekt för att främja personalens arbetsförmåga och orken i arbetet inom den offentliga sektorn. Understödet är högst 3 448 000 miljoner euro åren 2022–2024. Keva anvisar motsvarande belopp som egen finansiering av projektet.

”Arbetstagarna inom den offentliga sektorn har tagit stort ansvar för att trygga samhällsfunktioner och medborgarnas välbefinnande under coronatiden. Den ökade belastningen och förändringarna i arbetssätten har satt sina spår hos personalen. Därför är det nödvändigt att satsa på arbetshälsan nu. Det här projektet visar viktigt ansvarstagande för att säkra att personalen orkar också i framtiden”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Projektet gäller hela den offentliga sektorn

Understödet går till arbetsgivare inom den offentliga sektorn för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin och klara av de ökade riskerna för arbetsoförmåga. Projektet främjar strategiskt hälsofrämjande ledarskap och grunden för kunskapsbaserad ledning i organisationer inom den offentliga sektorn. Syftet är att skapa nya arbetssätt, tjänster och samarbetsnätverk för att främja personalens arbetsförmåga. Kevas projekt gäller hela den offentliga sektorn, dvs. personalen hos kommunerna, staten och kyrkan.

Projektet är mångårigt, och förutsättningen för fortsatt finansiering är att riksdagen godkänner anslagen för projektet i statsbudgeten också 2023–2024. Statsunderstödet anknyter till Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Ansökan om finansiering var öppen i juni.

Mer information:
​​​​​​​Juha Madetoja, enhetschef, [email protected], tfn 029553 0572, [email protected]  
(anträffbar till 8.7)
Maija Träskelin, projektledare, Keva, tfn 040 146 7879, [email protected] (anträffbar till 8.7)
Tapani Hellstén, vice verkställande direktör, Keva, tfn 040 060 3144, [email protected] (anträffbar till 1.7)