Hoppa till innehåll
Media

OECD:s möte om öppen förvaltning i Finland – presentation av god praxis inom öppen förvaltning i Finland

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 14.29
Nyhet

Den officiella arbetsgruppen för öppen förvaltning sammanträder 12–13 maj I Helsingfors. Utöver det egentliga mötet presenteras för arbetsgruppen finländsk praxis inom öppen förvaltning, såsom dialogarbete samt tjänsterna granskaupphandlingar.fi och granskaförvaltningen.fi.

”Öppen förvaltning är en viktig resurs för det finländska samhället när man bygger upp medborgarnas förtroende, säkerhet och framtidstro”, sade kommunminister Sirpa Paatero i sitt anförande vid mötet.

OECD:s arbetsgrupp för öppen förvaltning inrättades officiellt 2019. Före det agerade gruppen som en informell expertgrupp. Ordförande för arbetsgruppen är finansrådet Katju Holkeri från finansministeriet. Mötet har 25 deltagare från 15 länder och 19 länder deltar dessutom på distans.

Dialogerna

Diskussionsserien dialoger under undantagsperioden, som genomfördes 2020–2021, är en betydande innovation som väckt internationellt intresse och uppmärksamhet. Dialoger under undantagsperioden hjälpte till att skapa en gemensam förståelse för livet under covid-19-pandemin. De diskussioner som fördes under krisen gav också en möjlighet till att stärka delaktigheten och förtroendet i samhället. Arbetet har fortsatt med dialoger till demokratins försvar samt med skapandet av en modell för nationella dialoger.

Stiftelsen Dialogpaus beviljade den 11 maj 2022 förvaltningspolitiska enheten vid finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen erkännandet Suomen dialogiteko 2021 (Finlands dialogbragd 2021). Erkännandet beviljades för arbete som stärker demokratin. 

”Ett av de centrala målen i strategin för öppen förvaltning är att öka dialogkompetensen och användningen av den inom den offentliga sektorn. Erkännandet är mycket värdefullt för oss även på grund av detta, och vi är mycket tacksamma för det”, säger finansrådet Katju Holkeri.

Öppen förvaltning och Granskaupphandlingar.fi

Det internationellt intressanta i arbetet med öppen förvaltning är det centraliserade stödet till organisationer inom den offentliga sektorn, såsom stödpaketet för öppen förvaltning, allmän öppenhetsutbildning på webben samt frivilligorganisationsakademin. Granskaupphandlingar.fi är en internationellt sett unik tjänst som ger information om vad som upphandlas med offentliga medel.

God praxis i Uleåborg och Äänekoski

Finland är tills vidare ett av de få länder där arbetet inom öppen förvaltning utförs i samarbete av hela den offentliga sektorn. Kommunerna har en central roll i arbetet och i samband med mötet presenteras bland annat det strategiska och täckande arbetet med öppen förvaltning i städerna Uleåborg och Äänekoski. 

Mer information: 
Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi