FI SV EN

Sipilän hallituksen 2015-2019 digihankkeet

Digitalisaatio oli Juha Sipilän hallitusohjelman läpileikkaava teema, joka huomioitiin lähes jokaisessa kärkihankkeessa. Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeessa julkiset palvelut rakennettiin käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Samalla luotiin asiakaslähtöiset, kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet, yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö.

Sipilän hallituksen kärkihankkeen toimenpiteet:

 • Julkisia palveluja koskevat digitalisoinnin periaatteet on vahvistettu.
 • Moniammatillinen digitiimi D9 on perustettiin ja toimintaa jatketaan kokeilun pohjalta
 • Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPa) ja Suomi.fi -palvelut ovat käytössä ja käyttö laajenee.
 • Digikuntakokeiluun osallistui 34 kuntaa sekä yksi maakunta. Kokeiluissa saatuja tuloksia levitetään myös muihin kuntiin.
 • Digi arkeen -neuvottelukunta on perustettu ja toiminta on ollut aktiivista.
 • AUTA-hankkeessa luotua digituen toimintamallia pilotoidaan.
 • Sähköisen asioinnin tukipalveluja koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.
 • Kärkihankkeelle varatusta 100 M€:n määrärahalla on rahoitettu strategisesti 15 merkittävää digihanketta, kuten esimerkiksi kansallinen tulorekisteri. (alla tarkempi listaus)
 • Suomi ja Viro ovat perustaneet yhteisen instituutin (NIIS) kehittämään palveluväylän käyttämää X-Road -teknologiaa.
 • Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitys julkaistiin joulukuussa 2017, lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta (11.12.2017).
 • Toimeenpannaan sähköisten palvelujen tiekartta 2017–2021 ja käynnistetään tiekartan päivitys säännöllisesti.
 • Edistetty digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta kartoittamalla yhtenäisiä toimintatapoja sähköisen asiointiin ja viestinvälitykseen sekä selvittämällä miten kehittää digipalvelujen laatua.
 • Valmisteltu uusi tiedonhallintalaki. HE annettiin loppuvuodesta 2018 eduskunnalle.
 • Vauhditetaan digitaalisten ekosysteemien kehkeytymistä ekosysteemifoorumimallilla.
 • Otetaan käyttöön valtion digihankkeiden koordinoimisen ja investointien ohjaamisen uusi malli.

Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeella rahoitetut hankkeet (100 milj. €)

Katso alla olevalta videolta millaisia tuloksia digikärkihankkeilla saatiin aikaan

Digikärkihankkeet pärjäsivät tulevaisuustestissä

Valtiovarainministeriö tilasi ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerilta arvion Digitalisoidaan julkiset palvelut -hankkeissa tehtyjen ratkaisujen ja teknologiavalintojen kestävyydestä tulevaisuutta ja jatkokehitystä ajatellen. Analyytikoiden arvion mukaan digikärkihankkeet pärjäävät tulevaisuustestissä.