EU:n toiminnan rahoitus

Euroopan unionin vuosittainen talousarvio perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehys muodostaa vuosittain laadittaville talousarvioille rajat menoluokittain.

Neuvosto ja parlamentti päättävät talousarvion menotason talousarviomenettelyn yhteydessä. Neuvosto päättää EU:n budjetin tuloperusteista yleensä rahoituskehysneuvottelujen yhteydessä. Komissio toteuttaa talousarviota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. EU-budjetin menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin budjetin rahastojen kautta.

EU:n tilintarkastuksesta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

Aktuellt

Överenskommelse om EU:s budget
VM
Nyhet 19.11.2019 8.48
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
VM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35
Finlands nettobidrag till EU minskade kraftigt i fjol
VM
Pressmeddelande 3.11.2017 15.18
EU-budgeten svarar mot aktuella utmaningar
VM
Nyhet 20.11.2017 11.37
Finland poängterar aktuella behov i EU-budgeten
VM
Pressmeddelande 16.11.2017 8.20