FI SV

EU:n toiminnan rahoitus

Euroopan unionin vuosittainen talousarvio perustuu monivuotiseen rahoituskehykseen. Kehys muodostaa vuosittain laadittaville talousarvioille rajat menoluokittain.

Neuvosto ja parlamentti päättävät talousarvion menotason talousarviomenettelyn yhteydessä. Neuvosto päättää EU:n budjetin tuloperusteista yleensä rahoituskehysneuvottelujen yhteydessä. Komissio toteuttaa talousarviota yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. EU-budjetin menot jäsenvaltioihin kulkevat pääosin budjetin rahastojen kautta.

EU:n tilintarkastuksesta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

Aktuellt

Kommunekonomiprogrammet 2021 har publicerats
VM
Pressmeddelande 5.10.2020 12.36
Preliminär överenskommelse om EU-budgeten
VM
Pressmeddelande 7.12.2020 11.06
Ålands ekonomi stärks
VM
Pressmeddelande 19.3.2020 13.39
Finansministeriets budgetförslag för 2021 publicerat
VM
Pressmeddelande 13.8.2020 8.59
Medlemsländerna vill ha en disciplinerad EU-budget
VM
Pressmeddelande 14.11.2019 8.35